Opis projektu

Projekt mający na celu wzbudzenie w młodzieży pożądanej społecznie postawy wobec czytelnictwa wartościowych książek.

Koncepcja projektu jest oparta o przeżycia Pawła Cwynara. Ma uświadamiać młodzieży, że będąc osobami oczytanymi, znacznie łatwiej dokonywać w późniejszym życiu trafnych wyborów, jak również odkrywać swoje talenty.

W projekcie szczególną uwagę chcemy poświęcić osobom nieletnim, które weszły na drogę kolizji z prawem i przebywają w zakładach poprawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych czy więzieniach.

Podczas spotkań Paweł Cwynar dzieli się swoimi doświadczeniami, co z gruntu ma działać prewencyjnie na płaszczyźnie resocjalizacyjno-społecznej, ponieważ w swoim życiu wybrnął z niewyobrażalnie trudnej sytuacji.

Jednocześnie zachęca swoją postawą do wkroczenia w świat książek, ponieważ kultura czytania towarzyszyła mu już od najmłodszych lat. Dzięki chłonięciu przeróżnych pozycji literackich, w późniejszym czasie został pisarzem (odkrył swój talent), i potrafił pokierować swoim życiem w taki sposób, aby dojść do równowagi i zacząć prowadzić swoje sprawy we właściwym kierunku.

Odtwórz prezentację projektu

Cele projektu

01

wskazanie zalet płynących z czytania książek oraz edukacji

02

pobudzanie świadomości oraz zachęcenie do inwestowania w siebie, rozwijanie zainteresowań i odkrywania swoich talentów

03

podkreślenie roli rodziny, nauczycieli i innych autorytetów w kształtowaniu osobowości

04

promowanie uniwersalnych wartości w życiu

Wiem, bo czytam to 90 minutowe spotkanie z Pawłem Cwynarem.

Podczas spotkań Paweł dzieli się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. W jasnym i zrozumiałym przekazie, dobierając odpowiednio narrację do wieku słuchaczy, przekonuje, że czytanie ma ogromny wpływ na życie i podejmowane w nim decyzje.

Paweł spędził 15 lat życia za kratami. Na swoim przykładzie zachęca młodzież do podjęcia rzetelnej edukacji.

POZNAJ HISTORIĘ PAWŁA