Wiem, bo czytam

PROJEKT RESOCJALIZACYJNO-SPOŁECZNY

Paweł Cwynar

Współautor projektu „Wiem, bo czytam”

W projekcie „Wiem, bo czytam” chcemy aktywnie uczestniczyć w zapobieganiu uzależnieniom i przyczynom przestępczości wśród dorosłych, dzieci i młodzieży. Projekt ma także na celu wzbudzenie w młodzieży pożądanej społecznie postawy wobec czytelnictwa wartościowych książek.
Odtwórz video Pawła

PROJEKT RESOCJALIZACYJNO-SPOŁECZNY

Wiem, bo czytam

Projekt mający na celu wzbudzenie w młodzieży pożądanej społecznie postawy wobec czytelnictwa wartościowych książek.

Koncepcja projektu jest oparta o przeżycia Pawła Cwynara. Ma uświadamiać młodzieży, że będąc osobami oczytanymi, znacznie łatwiej dokonywać w późniejszym życiu trafnych wyborów, jak również odkrywać swoje talenty.

W projekcie szczególną uwagę poświęcamy osobom nieletnim, które weszły na drogę kolizji z prawem i przebywają w zakładach poprawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych czy więzieniach.

Odtwórz prezentację

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Dlaczego warto czytać